tirsdag 13. november 2012

EN SOLDAT I FAMILIEN


DOKUMENT 2: EN SOLDAT I FAMILIEN

Siste oppdrag

I denne filmen følger vi både soldatene og familiene deres under det siste oppdraget i Afghanistan. De forteller hvordan det er å sitte hjemme, mens ektefelle og far går i krigen.
Nina og Ann Kristin har vært bekymret i årevis. De er gift med Frank og Arild, som er minedykkere og utfører noen av de farligste oppdragene i Afghanistan. Frank er en av dem som er blitt bedt om å dra ned til krigen for aller siste gang, og må velge mellom hensynet til barn og familie, eller lojaliteten til sine kolleger.

I filmen møter vi soldater som har vært tett på de mest tragiske hendelsene i Afghanistan.  Filmen viser også hvordan veibomben som drepte Trond Bolle og tre andre ble et viktig vendepunkt for norske soldater og deres familier.

Minedykkerkommandoen har jobbet med å fjerne eksplosiver helt siden starten av Norges oppdrag i Afghanistan for 10 år siden. Siden den gang har de fjernet over 100.000 eksplosiver.  

1 kommentar: